• Over de Max-Mini's

    Max-Mini's

    De jongeren in deze groep zijn tussen de 16 en 20 jaar oud. De jeugdleden bij de Max-Mini’s worden onder begeleiding meegenomen in het volledige proces van het produceren van de musical.


Meer info


Tijdens de repetities worden de jeugdleden wat vrijer gelaten, om zelf over hun spel en invulling van het stuk na te denken. Naast de repetities, die zijn gevuld met het oefenen van scenes, teamspellen, zang en dans, worden de leden ook gestimuleerd om mee te denken met de diverse facetten. Leden die graag wat extra willen doen kunnen aansluiten in een werkgroep om mee te denken en te helpen met onder andere de dans en decor. De werkgroep, kunnen van jaar tot jaar verschillen van onderwerp, bijvoorbeeld: decor, kleding etc. In de meeste schoolvakanties wordt door gerepeteerd, maar in de kerst- en zomervakantie stoppen de repetities.